ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #28

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #28

Ανόρθωση στήθους  με τη τεχνική της L τομής με ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική. (Mammy make over). Συνδυασμένη επέμβαση τριών περίπου ωρών χειρουργικού χρόνου και παραμονής μιας μέρας στη κλινική.  Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα ένα χρόνο αργότερα.