ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #14

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #14

Κλασσική Κοιλιοπλαστική, παρουσιάζοντας τη τομή χαμηλά στο εφήβαιο. Η κοιλιοπλαστική αναδεικνύει τη μέση και ανορθώνει τη περιγεννητική περιοχή, που μπορείτε να παρατηρήσετε στη μετεγχειρητική εικόνα δύο χρόνια μετά.