ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #40

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ #40

Νέα ασθενής με μεγάλη απώλεια βάρους. Υπέστη κοιλιοπλαστική με ταυτόχρονη μικρή αύξηση μαστού σύμφωνα με την επιθυμία της. Μετεγχειρητικές εικόνες, ένα χρόνο μετά, όταν η ασθενής επανήλθε για ανόρθωση μηρών.