ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #11

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #11

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  300 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής πέντε χρόνια μετά.