ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #19

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #19

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  350 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής δύο χρόνια μετά.