ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #17

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #17

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  950 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής ένα χρόνο μετά.