ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #16

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #16

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  300gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική, δύο χρόνια μετά.