ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #15

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #15

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση 1700 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής έξι μήνες μετά. Η γιγαντομαστία αυτή προκαλούσε έντομα και σοβαρά προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Προσέξτε τη θέση των μαστών σε σχέση με τον ομφαλό, πριν και μετά.