ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #14

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #14

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  950 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής δύο χρόνια μετά.