ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #13

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #13

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  550 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής τέσσερα χρόνια μετά.