ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #11

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #11

Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής και ταυτόχρονη μείωση μαστού. Αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά. Ένα φυσικό αποτέλεσμα, που όμως παρουσιάζει ενός βαθμού πτώση. Σε λίγα περιστατικά παρατηρούμε μια τέτοια πτώση μετά τη παρέλευση του εξαμήνου, που όμως παραμένει σταθερή. Αποδίδεται στην εκ νέου χαλάρωση του δέρματος που αν η ασθενής το επιθυμεί με τοπική αναισθησία μπορεί η περίσσια αυτή να αφαιρεθεί.