ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #21

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #21

Μείωση στήθους , 1200gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής και ταυτόχρονη κοιλιοπλαστική. Τρία  χρόνια μετά.