ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #22

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #22

Μείωση και ανόρθωση στήθους , με αφαίρεση  450 gr αδένα από το καθένα, με τη τεχνική της L τομής. Εικόνα δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση.