ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #47

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #47

Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής, δύο χρόνια μετά, σε ασθενής με σημαντική πτώση μετά από απώλεια βάρους με τη τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου. Η τεχνική είναι σύντομη και ανώδυνη χωρίς παροχετεύσεις. Η ασθενής εξέρχεται την ίδια μέρα από τη κλινική. Επιστρέφει σε δύο μέρες για τη πρώτη αλλαγή και τη τέταρτη μέρα μπορεί να κάνει μπάνιο.