ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #48

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #48

Ασθενής που είχε υποστεί ανόρθωση στήθους 10 χρόνια περίπου πριν. Μετά από εγκυμοσύνη και θηλασμό είχε αναμενόμενη πτώση. Επανάληψη της ανόρθωσης με τη τεχνική της L τομής. Σύντομη και σχεδόν ανώδυνη επέμβαση. Η ασθενής εξέρχεται την ίδια μέρα. Δεν φέρει παροχετεύσεις.