ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #51

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #51

Ασθενής με ανισομαστία και σημαντική πτώση μαστών παρά το νεαρό της ηλικίας της, χωρίς ιστορικό αυξομείωσης  βάρους. Είναι θέμα κατασκευής και κληρονομικότητας Ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής. Σύντομης και ανώδυνης επέμβασης, αφήνοντας τις λιγότερες τομές. Η επέμβαση είναι λειτουργική.