ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #54

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΗΘΟΥΣ #54

Ασθενής που υπέστη ταυτόχρονη επέμβαση πλαστικής προσώπου και ανόρθωση στήθους με τη τεχνική της L τομής προ έξι μηνών. Η επέμβαση της ανόρθωσης στήθους με τη τεχνική είναι σύντομη ( 1,5 ώρα περίπου χειρουργικού χρόνου) που μας επιτρέπει τις ταυτόχρονες επεμβάσεις. Ο χειρουργικός χρόνος για την ασθενή αυτή δεν ξεπέρασε τις 4 ώρες.