BODY LIFT

BODY LIFT #4

BODY LIFT #4

Body lift, ταυτόχρονη δηλαδή επέμβαση κοιλιοπλαστικής και ανόρθωσης γλουτών σε ασθενή μετά από εγκυμοσύνες και αυξομειώσεις βάρους