ΤΥΠΟΣ

FAT GRAFTING ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΛΙΠΟΜΕΤΑΦΟΡΑ) - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ CIAO

Δημοσίευση στο Περιοδικό Ciao