Καλέστε μας 210 3600413
EN EL

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Επανεπέμβαση ρινοπλαστικής

Η κλασική επέμβαση ρινοπλαστικής, η πιο συχνά ζητούμενη αισθητική επέμβαση στην Ελλάδα, αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς, αφού συχνά οδηγεί σε επανεπέμβαση (secondary rinoplasty) και σπανιότερα σε επανορθωτική ρινοπλαστική.

Από τους σχολαστικούς χειρουργούς ρινός θεωρείται η δυσκολότερη αισθητική επέμβαση σε δικαίως απαιτητικούς ασθενείς. Με λίγα λόγια η πλαστική επέμβαση στη μύτη δεν είναι εύκολη για όλους τους χειρουργούς, χρειάζεται εμπειρία, άριστη γνώση της ανατομίας, αντίληψη της αισθητικής και ήθος.

Η πλαστική χειρουργική είναι ιατρική ειδικότητα και ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να ακολουθεί με ευλάβεια την ιατρική διαδικασία: διάγνωση του προβλήματος, καθορισμός του πλάνου της χειρουργικής θεραπείας – με βάση τη γνώση της ανατομίας και της συμπεριφοράς των ιστών- άψογες συνθήκες χειρουργείου και μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Τα αισθητικά χαρακτηριστικά της κομψής “φυσιολογικής ” μύτης (ράχη, ριζορρίνιο, κορυφή, στυλίδα, ρουθούνια και χειλορινική γωνία), οι αισθητικές ενότητες που εμπλέκονται (άνω χείλος, μάτια, μέτωπο και ζυγωματικά, πηγούνι), η αντίληψη του ασθενούς για το ωραίο, καθώς και τα φυλετικά και τοπικά χαρακτηριστικά καταγωγής του, πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν και να συνθέτουν την διάγνωση.

Η σωστή διάγνωση, η καλή γνώση της ανατομίας (οστά, χόνδροι, υποδόριο λίπος, διάφραγμα και υφή του δέρματος που συνθέτουν την κατασκευή της μύτης), η γνώση της βιολογικής συμπεριφοράς των ιστών και ο σχεδιασμός του χειρουργικού πλάνου, είναι προϋπόθεση για μια καλή έκβαση της επέμβασης.

Στις περιπτώσεις επανεπέμβασης ρινοπλαστικής (επανορθωτική ρινοπλαστική) λόγω αποτυχημένης προηγηθείσας ρινοπλαστικής το στραβό διάφραγμα (σκολίωση) είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί ο ιατρός δεν κατάφερε να διορθώσει την σκολίωση του διαφράγματος, είτε γιατί δεν γνώριζε την ύπαρξη της είτε γιατί το διάφραγμα παρέκκλινε λόγω της αποτυχημένης ρινοπλαστικής.

Επανορθωτική ρινοπλαστική: Βήματα & Ιατρική διαδικασία

Το χειρουργικό ταλέντο του χειρουργού για την υλοποίηση του πλάνου της επέμβασης έπεται, αλλά είναι απαραίτητο στην επιτυχία της ρινοπλαστικής. Η μετεγχειρητική πορεία είναι σχεδόν πάντα ομαλή και συνήθως ανώδυνη, αλλά επιβάλλει να ακολουθούνται οι προκαθορισμένοι χρόνοι του μετεγχειρητικού 10ημέρου.

Ο έλεγχος της αναπνοής πρέπει συμπεριλαμβάνεται στη διαγνωστική προσέγγιση και να εντοπίζεται η χειρουργική ανατομική βλάβη (σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερπλασία κογχών, ρινική βαλβίδα) και να διορθώνεται κατά τη χειρουργική επέμβαση.

Πρόβλημα αναπνοής μετά τη Ρινοπλαστική ή μη ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα μπορεί να σημαίνει λανθασμένη διάγνωση, ανεπαρκή γνώση της ανατομίας, λανθασμένο χειρουργικό πλάνο ή μικρό χειρουργικό ταλέντο και σπάνια επιπλοκή της επέμβασης.

Η επιλογή για επανορθωτική ρινοπλαστική είναι μια πιο δύσκολη υπόθεση και προϋποθέτει ιδιαίτερο χειρουργικό ταλέντο και σωστή αντίληψη του προβλήματος. Στην περίπτωση της επανεπέμβασης ρινοπλαστικής, εφ’ όσον το περιστατικό το απαιτεί, ο χειρουργός δεν πρέπει να φείδεται όλων των χειρουργικών τεχνικών που η πλαστική χειρουργική διαθέτει. Eιδικά αν το χειρουργείο πρέπει να εξελιχθεί σε μεγάλη επέμβαση. Από τη προηγούμενη επέμβαση η σχέση των ανατομικών στοιχείων μπορεί να έχει αλλοιωθεί και οι ουλές να εμποδίζουν τη χειρουργική παρασκευή. Ένας εύλογος χρόνος (οκτώ έως δέκα μήνες) μεταξύ της προηγούμενης και της επόμενης επέμβασης θα πρέπει να παρέλθει ώστε οι ουλές να ωριμάσουν.

Τα παραπάνω ισχύουν και για την έγχυση υαλουρονικού οξέος στη μύτη, κάτι που στην πραγματικότητα έχει ελάχιστες εφαρμογές. Η τάση των τελευταίων ετών για «αναίμακτη ρινοπλαστική» έχει αποδείξει την ανεπάρκεια της στη διόρθωση του αισθητικού προβλήματος που μία μύτη μπορεί να παρουσιάζει καθώς διογκώνει τη μύτη και την καθιστά δυσανάλογη σε σχέση με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου. Εκτός όμως από το αισθητικό κομμάτι, το υαλουρονικό οξύ στη μύτη αλλοιώνει την ανατομία της με αποτέλεσμα η ρινοπλαστική να γίνεται δυσκολότερη. Παρόλα αυτά η εμπειρία του πλαστικού χειρουργού και η γνώση της ανατομίας θα καταστήσει εν τέλει το αισθητικό αποτέλεσμα άριστο ακόμη και μετά την εφαρμογή υαλουρονικού οξέος σε μία μύτη.

Η ιατρική διαδικασία επανορθωτικής ρινοπλαστικής

Το ιστορικό, η διάγνωση του προβλήματος, το χειρουργικό πλάνο, η χειρουργική θεραπεία, με ευλάβεια θα πρέπει να ακολουθούνται με ευλάβεια. Οι δυσμορφίες που μπορεί να προκληθούν λόγω της αρχικής αποτυχημένης ρινοπλαστικής είναι πολύ συχνά ιατρογενείς και παρουσιάζουν προβλήματα που σε μερικές περιπτώσεις είναι δύσκολο να λυθούν. Για να επιτύχει κανείς τη διόρθωσή τους καταφεύγει – με “καλλιτεχνική” διάθεση και ενεργοποιώντας το χειρουργικό ταλέντο του – σε διάφορες τεχνικές της πλαστικής χειρουργικής που κατά καιρούς έχουν περιγραφεί. Οι δυσμορφίες που μπορεί να προκύψουν από μια αρχική ρινοπλαστική με δυσκολία κατατάσσονται και με ακόμα μεγαλύτερη προτείνονται σίγουρες λύσεις. Ένας αδρός χαρακτηρισμός διάγνωσης του προβλήματος τίθεται (εφιππιοειδής μύτη, supratip deformity, saddle deformity, open book οστά κλπ) και έτσι προσδιορίζεται η κατεύθυνση του χειρουργείου.

Οι ανάγκες για αποκατάσταση ελλείμματος χόνδρου θα πρέπει να εκτιμούνται και να επιλέγεται η πηγή λήψης του (από πτερύγιο αυτιού, διάφραγμα ή πλευρά). Οι ανάγκες για αποκατάσταση ελλείμματος οστού εκτιμούνται και η πηγή του θα πρέπει να αναζητείται στο έξω πέταλο του κρανίου. Πιο σπάνια η προηγούμενη επέμβαση είναι ατελής οπότε η επανεπέμβαση είναι απλή και ακολουθεί παρόμοια πορεία με την κλασική ρινοπλαστική. Η αυξανόμενη εμπειρία του χειρουργού, η σωστή διάγνωση και η συνεχώς διευρυνόμενη φαρέτρα τεχνικών του πλαστικού χειρουργού είναι ικανά να δώσουν λύσεις σε δύσκολες περιπτώσεις.


Επανεπέμβαση ρινοπλαστικής (Secondary Rhinoplasty)

Πρόκειται για μία επέμβαση η οποία είναι συνήθως πολύ πιο απαιτητική από την πλαστική μύτης που πραγματοποιείται για πρώτη φορά. Αυτό συμβαίνει γιατί ο πλαστικός χειρουργός καλείται να προχωρήσει σε Ρινοπλαστική σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν δημιουργηθεί ουλές, όπου η ανατομία είναι πλέον διαφορετική και να ανατρέξει τεχνικές επανόρθωσης για να καταφέρει ένα φυσικό και λειτουργικό αποτέλεσμα. Η επανεπέμβαση ρινοπλαστικής μπορεί να είναι σύντομη, αλλά συνήθως διαρκεί περισσότερο χρόνο από την κλασσική κλειστή Ρινοπλαστική. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διόρθωση μίας αποτυχημένης Ρινοπλαστικής δεν θεωρείται μία βαριά επέμβαση, δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος και η ανάρρωση είναι σύντομη.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε ελευθέρωση των εσωτερικών ουλών, αφαίρεση του υποδόριου λίπους και τροποποίηση των χόνδρων του tip και έτσι την ανόρθωση της μύτης. Διενεργήθηκε εκ νέου οστεοτομία για στένεμα της βάσης της μύτης. Οι εικόνες με το αποτέλεσμα πάρθηκαν 20 μέρες μετά την επανεπέμβαση ρινοπλαστικής όπου παρατηρείται ένα οίδημα σε ολόκληρη την μύτη, εντοπισμένο στην κορυφή, το οποίο θα υποχωρήσει σε βάθος μερικών εβδομάδων.


Για περισσότερα πριν και μετά πατήστε εδω