Site icon Stratis Gabriel

Ρινοπλαστική

Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τη ρινοπλαστική:

Σαν αισθητική επέμβαση, μία πλαστική στη μύτη δηλαδή, σαν επανεπέμβαση μετά από αποτυχημένη προηγηθείσα ρινοπλαστική , σαν επέμβαση μόνο για την διόρθωση της αναπνοής από τη μύτη (σκολίωση του διαφράγματος – κοινώς: Στραβό διάφραγμα, στενή ρινική βαλβίδα, υπερδιογκωμένες κόγχες) ή σαν επανορθωτική ρινοπλαστική στις περιπτώσεις συγγενών ανωμαλιών, μετατραυματικών δυσμορφιών ή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης δερματικών καρκινωμάτων.

Ανάλογα με τη χειρουργική δυσκολία ο χρόνος επέμβασης της ρινοπλαστικής κυμαίνεται από 40 λεπτά μέχρι 1,5 ώρα ή πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις επανορθωτικής ρινοπλαστικής.

Η ρινοπλαστική σε κάθε περίπτωση είναι επέμβαση που που γίνεται κατά κανόνα υπό γενική αναισθησία. Η πλαστική της μύτης γίνεται σπάνια με τοπική αναισθησία και μόνο αν το επιβάλλουν οι συνθήκες.

Πριν την επέμβαση Ρινοπλαστικής, η σωστή διάγνωση των δυσμορφιών στη μύτη κατά την εξέταση του ασθενούς, οι πληροφορίες από τον ενδιαφερόμενο για την αντίληψή του περί αισθητικής της μύτης και η σωστή εκτέλεση των συμφωνηθέντων κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης προδικάζει το καλό αισθητικό αποτέλεσμα, δηλαδή “μια μύτη που ταιριάζει στο συγκεκριμένο πρόσωπο”.

Δεν υπάρχει ωραία μύτη, που δυστυχώς έτυχε να μην ταιριάζει στο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Μια μύτη, που δεν ταιριάζει στο πρόσωπο έχει διαγνωστικό και χειρουργικό λάθος με συνέπεια την αποτυχημένη ρινοπλαστική.

Λειτουργικά ανατομικά προβλήματα ρινός, όπως σκολίωση ρινικού διαφράγματος, στενή ρινική βαλβίδα, κόγχες, κλπ, πρέπει να διαγνωστούν από τον ίδιο χειρουργό, τον πλαστικό χειρουργό ή ακόμη και τον ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ), που επιβάλλεται να είναι γνώστης των χειρουργικών τεχνικών αποκατάστασης τέτοιων προβλημάτων.

Αποτυχημένη χειρουργική διόρθωση του διαφράγματος από το πλαστικό χειρουργό έχει σαν αποτέλεσμα, “στραβή μύτη” και αποτυχημένη ρινοπλαστική

Πριν την επέμβαση Ρινοπλαστικής

Ρινοπλαστική μπορεί να υποστούν οι έφηβοι μόλις ολοκληρώσουν την ανάπτυξη τους, δηλαδή τα κορίτσια μετά την ηλικία των 16 ετών και τα αγόρια μετά την ηλικία των 18 ετών.

Ο ασθενής, ο οποίος πρόκειται να χειρουργηθεί για ρινοπλαστική, πρέπει να προσέλθει στο χειρουργείο προετοιμασμένος για μια απλή επέμβαση με εύκολη μετεγχειρητική πορεία, γιατί πράγματι η ρινοπλαστική στα χέρια έμπειρου χειρουργού είναι σύντομη με σχεδόν ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία.

Ο ασθενής που προσέρχεται για να υποστεί ρινοπλαστική πρέπει να είναι νηστικός και να μην έχει πιει νερό τις τελευταίες 6 ώρες. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, που προαπαιτούνται για τις ανάγκες της νάρκωσης μπορεί να έχουν εκτελεστεί τις προηγούμενες μέρες ή την ίδια μέρα το πρωί.

Αυτές είναι: Γενική Αίματος, Σάκχαρο και Ουρία και κρεατινίνη ορού, Η.Κ.Γ. και Rx Θώρακος. Άλλες εξετάσεις μπορεί να χρειαστούν ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς.

Μετά την επέμβαση

Μετά τη χειρουργική επέμβαση ρινοπλαστικής ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο 2-3 ώρες μέχρι η θολή διάθεση της νάρκωσης να παρέλθει.

Φέρει ένα πλαστικό νάρθηκα στη μύτη και ταμπόν στα δυο ρουθούνια. Για δυο 24ωρα υποχρεούται να ανασαίνει από το στόμα μέχρι να αφαιρεθούν τα ταμπόν. Μπορεί να τρέφεται κανονικά.

Πόνος σπάνια αναφέρεται μετά τη ρινοπλαστική από τους ασθενείς, ιδίως όταν πρόκειται για κλειστή ρινοπλαστική που είναι πιο ανώδυνη και δεν έχει εξωτερικές τομές και ουλές.

Συνήθως δεν υπάρχει ανάγκη από παυσίπονα, αλλά αν χρειαστεί απλά παυσίπονα από το στόμα όπως Depon, Apotel, Ponstan ή Lonarid. Απαγορεύεται η χρήση ασπιρίνης επειδή προκαλεί αιμορραγίες.

Μώλωπες μπορεί να εμφανιστούν σχεδόν αμέσως μετά το χειρουργείο της ρινοπλαστικής.

Αυτοί επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια του πρώτου 24ωρου οπότε τα μάτια μπορεί σπάνια να κλείσουν από το οίδημα. Τη δεύτερη μέρα το οίδημα αρχίζει να υποχωρεί μέχρι να εξαφανιστεί σχεδόν τελείως τη 5η μέρα.

Οι μώλωπες υποχωρούν επίσης αλλά μπορεί ίχνη τους να διατηρηθούν μέχρι και 15 μέρες αργότερα. Ο πλαστικός νάρθηκας ρινοπλαστικής αφαιρείται τη 10η μέρα.

Πολλοί ασθενείς ενεργοποιούνται από τη 3η μέρα κιόλας αλλά οι περισσότεροι περιμένουν τη 10η μέρα, που θα αφαιρεθεί ο πλαστικός νάρθηκας για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Η λειτουργική αποκατάσταση της μύτης, (η αναπνοή) εφόσον ο ασθενής υποστεί ταυτόχρονη επέμβαση και στο διάφραγμα, μπορεί να καθυστερήσει για μερικούς μήνες, αφού θα πρέπει να υποχωρήσει πλήρως το οίδημα των βλεννογόνων.

Σε όλες τις επεμβάσεις απαγορεύεται η χρήση ασπιρίνης 4 μέρες πριν τη χειρουργική επέμβαση.

Απαραίτητες πληροφορίες για την Ρινοπλαστική

Η κλασσική (κλειστή) ρινοπλαστική είναι επέμβαση μισής ώρας έως 45 λεπτών, με γενική αναισθησία.

Μετά την ρινοπλαστική εξέρχεσαι την ίδια μέρα από τη κλινική με ταμπόν στη μύτη και πλαστικό νάρθηκα. 
Δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος, και η μόνη ενόχληση είναι τα ταμπόν και η ανάγκη να αναπνέεις από το στόμα για δύο μέρες.

Τα μάτια θα πρηστούν και θα μελανιάσουν. Μετά την αφαίρεση των ταμπόν αρχίζουν να ξεπρήζονται και η μελανιά να υποχωρεί. Συνήθως έχουν υποχωρήσει πλήρως τη 10η με 12η μέρα μετά τη ρινοπλαστική όταν αφαιρούμε και τον πλαστικό νάρθηκα.

 

Το στραβό διάφραγμα (σκολίωση του διαφράγματος) δεν εμποδίζει μόνο την αναπνοή, αλλά παρεμβαίνει και στην αισθητική εικόνα προκαλώντας συνήθως παρέκκλιση της μύτης και ήβο (κοινώς καμπούρα). Η σωστή ρινοπλαστική περιλαμβάνει και τη λειτουργική αποκατάσταση της αναπνοής.

Οι αισθητικές ενότητες του προσώπου είναι συγκριτικές. Το μέτωπο, τα μάτια, τα ζυγωματικά και τα χείλη συγκρίνονται με το μέγεθος της μύτης και αντίστροφα.  Το φυσικό σχήμα, και το ανάλογο μέγεθος της μύτης ομορφαίνουν το σύνολο.

Το σωστό και επομένως φυσικό αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής, ακολουθεί  αισθητικούς κανόνες.  Αν αυτοί ακολουθηθούν, η μύτη δεν θα φαίνεται χειρουργημένη και οι συγγενείς και φίλοι σου θα αναρωτούνται τι έκανες και ομόρφυνες.  Αυτό είναι η επιτυχία.

Ο έμπειρος πλαστικός χειρουργός πρέπει και οφείλει να είναι γνώστης όλων των χειρουργικών τεχνικών της ρινοπλαστικής, και να εφαρμόζει την ανάλογη για κάθε περίπτωση. Καμιά μύτη δεν είναι ίδια με εκείνη του επόμενου χειρουργείο του.

Η ανοιχτή ρινοπλαστική είναι τεχνική ρινοπλαστικής, που αφήνει σημάδια (ουλές) στη στυλίδα, μεγαλώνει το χειρουργικό χρόνο και δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο στο αισθητικό αποτέλεσμα, σε έμπειρους χειρουργούς.

Σε σπάνιες περιπτώσεις επανεπέμβασης ρινοπλαστικής όπου το πρόβλημα είναι μεγάλο από καταστροφική προηγούμενη παρέμβαση η ανοιχτή ρινοπλαστική είναι επιβεβλημένη ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή στην αποκατάσταση.

Αυτός θα ήταν και ένας λόγος, που οι νεώτεροι και λιγότερο έμπειροι χειρουργοί προτιμούν την ανοιχτή ρινοπλαστική.

 


Μικρές αισθητικές αλλαγές στη μύτη προσφέρουν συνολική ομορφιά στο πρόσωπο.

Με κλειστή ρινοπλαστική στην ασθενή αφαιρέσαμε τη μικρή καμπούρα, βελτιώσαμε τη γωνία χείλους στυλίδας , τροποποιήσαμε τη κορυφή, αναδεικνύοντας χείλη και ζυγωματικά.


 

 

Για περισσότερα πριν και μετά πατήστε εδω

Exit mobile version