ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα περιστατικά που αφορούν τη λιποαναρρόφηση και πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από τον Δρ. Στρατή Γαβριήλ. Δείτε αναλυτικές φωτογραφίες για τη λιποαναρρόφηση πριν και μετά με λεπτομέρειες για την κάθε περίπτωση.