Καλέστε μας 210 3600413
EL

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ανισομαστία – Διόρθωση Ανισομαστίας

Η ανισομαστία, όρος που αναφέρεται σε δυσμορφία του στήθους λόγο διαφορετικού μεγέθους, αντιμετωπίζεται χειρουργικά με διαφορετικές τεχνικές, ανάλογα με το πρόβλημα και την ανατομία της γυναίκας.

Οι μικρές διαφορές μεγέθους στο στήθος είναι πολύ συχνό φαινόμενο στο γυναικείο πληθυσμό σε ποσοστό μέχρι και 25% όπως αναφέρεται σε πολλές ανάλογες στατιστικές της παγκόσμιας βιβλιογραφίας. Ανισομαστία με μικρές τέτοιες διαφορές μεγέθους εντάσσονται στα πλαίσια του φυσιολογικού και σπάνια χρειάζονται οποιαδήποτε χειρουργική παρέμβαση. Για τις σπάνιες αυτές περιπτώσεις (μικρή ανισομαστία) όπου η ψυχολογία της γυναίκας το επιβάλλει, απλή μεταμόσχευση / μεταφορά λίπους  (fat grafting και λιπογλυπτική) είναι η ενδεδειγμένη επέμβαση επιλογής.

Για ανισομαστία με μεγαλύτερες και σημαντικές διαφορές στο μέγεθος του στήθους, συχνά οφειλόμενες σε συγγενείς ανατομικές και σκελετικές δυσπλασίες, χρήζουν διαφορετικής χειρουργικής αντιμετώπισης ανάλογα με το έλλειμμα και το είδος της υποπλασίας. Οι δυσμορφίες μπορεί να αφορούν επίσης το μέγεθος και την ανάπτυξη των θηλών, τον όγκο των μαζικών αδένων, υποπλασία του θωρακικού μυός (σύνδρομο Poland),  θέση της υπομαστίου πτυχής ή και τη βάση του μαστού που είναι αυτό που ονομάζουμε σωληνωτός μαστός.

Τρείς χειρουργικές τεχνικές επιλέγονται ανάλογα με το πρόβλημα για να επιτύχει κανείς συμμετρία και διάρκεια του αποτελέσματος. Η αυξητική στήθους (ή αύξηση) με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης, η τεχνική της μείωσης και ανόρθωσης στήθους, και σε βαρύτερες επανορθωτικές περιπτώσεις, μεταφορά μέρους του πλατύ ραχιαίου μυός στη θέση του μείζονος θωρακικού μυός ο οποίος απουσιάζει στις περιπτώσεις συνδρόμου Poland.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ανισομαστίας, ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να οδηγηθεί, με την απλή λογική, στο να κάνει μειωτική στήθους από τη μία πλευρά και αυξητική στήθους από την άλλη. Ο χρόνος όμως θα αποδείξει ότι ο μαστός, που υπέστη αύξηση παραμένει ψηλά ενώ ο δεύτερος παρουσιάζει την πτώση και χαλάρωση που επιβάλει ο χρόνος. Η σωστή προσέγγιση που θα πρέπει να έχει ο πλαστικός χειρουργός είναι επομένως η μείωση στήθους και ανόρθωση στο μεγαλύτερο μαστό (στο ίδιο μέγεθος με το άλλο στήθος) και η ταυτόχρονη αυξητική στήθους και στα δύο με ίδιου μεγέθους ένθεμα. Έτσι καταλήγουμε σε δύο ίδια στήθη με ίδια ενθέματα σιλικόνης και στις δύο πλευρές. Αυτό το αποτέλεσμα θα είναι διαχρονικά συμμετρικό καθώς το στήθος θα παρουσιάσει την ίδια πτώση και χαλάρωση που επιβάλλει ο χρόνος αμφοτερόπλευρα.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος που ονομάζεται σωληνωτός μαστός, μια συγγενής δυσμορφία, που ξεκινά από την εμβρυική ηλικία, απαιτεί αυξητική στήθους, με το ένθεμα να τοποθετηθεί πάνω από τους μύες ώστε να διευρυνθεί η βάση του μαστού διασπώντας τους ινώδεις δακτυλίους, που εμπόδισαν την ανάπτυξη του μαστού κατά την εφηβεία.

Η επανόρθωση του συνδρόμου Poland, μια σπάνια συγγενής δυσμορφία όπου λείπουν ή είναι υποπλαστικοί οι μείζονες θωρακικοί μύες, επιβάλει την αυξητική στήθους και την μεταφορά από τη πλάτη μέρος του πλατύ ραχιαίου μυός στη θέση του εκλιπόντος μείζονος θωρακικού μυός,  τοποθετώντας τον κάτω από το ανάλογο ένθεμα σιλικόνης.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μία μικρή ανισομαστία (μικρή διαφορά μεγέθους χωρίς άλλες δυσμορφίες στο σχήμα του μαστού, ή στο μέγεθος των θηλών), η λιπομεταφορά (fat grafting) είναι η ενδεδειγμένη επέμβαση. Η λιπομεταφορά συχνά χρειάζεται να επαναληφθεί μερικούς μήνες αργότερα αφού μέρος του λίπους απορροφάται.

Όταν γίνει σωστή επιλογή επέμβασης για τη διόρθωση της γυναικομαστίας από τον πλαστικό χειρουργό το αποτέλεσμα θα είναι θεαματικό και η ψυχολογία της ασθενούς θα αλλάξει άρδην.

 

ΔΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΙΣΟΜΑΣΤΙΑΣ