Καλέστε μας 210 3600413
EL

Αυξητική στήθους με λιπομεταφορά: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η αυξητική στήθους, γνωστό σε όλους γίνεται κατά πλειοψηφία με ενθέματα σιλικόνης. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να εφαρμοστεί εντελώς διαφορετική μέθοδος, χωρίς τη χρήση ενθεμάτων. Η μέθοδος μεταμόσχευσης αυτόλογου λίπους, λίπους δηλαδή του ίδιου του σώματος της ασθενούς, είναι ασφαλής με πολύ καλά αποτελέσματα, χωρίς την ανάγκη χρήσης ξένων σωμάτων στον οργανισμό, γεγονός που καθιστά την αυξητική στήθους με λιπομεταφορά μέθοδο με ολόενα αυξανόμενο ενδιαφέρον στον κλάδο της αισθητικής χειρουργικής.

Για την επιτυχία της μεθόδου υπάρχουν όμως προϋποθέσεις, που εφ όσον υφίστανται σε κάθε επιλεγμένη περίπτωση, θεωρούμε ότι είναι προτιμότερη των ενθεμάτων σιλικόνης.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αυξητική στήθους με λιπομεταφορά

Εξηγώντας τη χειρουργική μέθοδο αυξητικής στήθους με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια, θα λέγαμε: Προτιμούμε τη γενική αναισθησία αφού πολλά σημεία του σώματος πρέπει να αναισθητοποιηθούν και οι μεγάλες ποσότητες τοπικής αναισθησίας μπορεί να φτάσουν σε τοξικά μη αποδεκτά όρια για τον οργανισμό. Πέραν αυτού το στρες του οργανισμού στο οποίο υποβάλλεται με τη τοπική αναισθησία είναι πολύ μεγάλο ακόμα και με τη χρήση νευροληπτοαναλγήσιας. Σχεδιάζουμε τα σημεία του σώματος, που θα χρειάζονταν λιποαναρρόφηση. Συλλέγουμε λίπος με τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης, αλλά με τρόπο ώστε να μπορεί να μεταμοσχευτεί. Τα τμήματα λιπώδους ιστού θα πρέπει να είναι μικρότερα των 2 χιλιοστών όσο το δυνατόν ατραυμάτιστα και χωρίς αίμα. Στη συνέχεια σε μικρά τούνελ που ο πλαστικός χειρουργός δημιουργεί στο στήθος με ειδικές κάνουλες, κατανέμει ισομερώς το λίπος κατά μήκος τους. Με το προσεκτικό τρόπο λιποαναρρόφησης και την επιδέξια κατανομή του λίπους στα επίσης σωστά κατανεμημένα τούνελ εντός του στήθους, επιτυγχάνεται το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα με τη μεγαλύτερη διατήρηση του όγκου και τις λιγότερες επιπλοκές.

Αν λάβουμε υπόψη ότι μεγάλο μέρος του μεταμοσχευμένου λίπους απορροφιέται εντός τετραμήνου, από 40% σε σωστή τεχνική μέχρι και 80% σε λιγότερο αποτελεσματική παρέμβαση, μπορούμε να αντιληφθούμε τις δυνατότητες της μεθόδου αύξησης του στήθους με τη τεχνική της λιπομεταφοράς. Επίσης μπορούμε να αντιληφuούμε, που μπορεί να έχει ένδειξη η τεχνική, αφού προϋπόθεση είναι η ύπαρξη περίσσιας ικανού λίπους στο σώμα απ΄ όπου μπορούμε να συλλέξουμε. Αν πραγματικά υπάρχει ανάγκη λιποαναρρόφησης στο σώμα η τεχνική έχει διπλό κέρδος. Και αύξηση στήθους και λιποαναρρόφηση.

Ο σωστός τρόπος λιποαναρρόφησης και μεταμόσχευσης του λίπους,  επιτυγχάνει την μεγαλύτερη πιθανότητα διατήρησης του όγκου, από τη μικρότερη απορρόφηση, αλλά και τις μικρότερες πιθανές επιπλοκές. Αν από κακή κατανομή λίπους μέσα στο τούνελ ένα τμήμα έχει μεγαλύτερη ποσότητα λίπους αυτό δεν θα καταφέρει να επαναγγειωθεί και επομένως θα νεκρωθεί οδηγώντας σε δημιουργίας κύστεως.

Ποια είναι η σωστή προσέγγιση;

Συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω και εξάγοντας τα ανάλογα συμπεράσματα θα ολοκληρώναμε σαν σημαντικές πληροφορίες για τον ενδιαφερόμενο, ότι οι ενδείξεις για πραγματική αύξηση στήθους με τη μέθοδο της λιπομεταφοράς είναι περιορισμένες. Ρεαλιστικότερα, μια μικρή αύξηση του στήθους έχει ανάγκη από 150-200 cc όγκου για κάθε στήθος. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε περίπου 350cc καθαρού λίπους και για τους δύο μαστούς. Επειδή στη καλλίτερη περίπτωση να έχουμε το μισό από αυτό τον όγκο μετά την αναμενόμενη απορρόφηση, θα πρέπει την τεχνική να την επαναλάβουμε, πράγμα που έτσι και αλλιώς συνιστάται. Θα χρειαστούμε επομένως συνολικά τουλάχιστον 700cc καθαρού λίπους. Αυτό το ποσό αναλογεί σε μεγάλες λιποαναρροφήσεις, σε ασθενείς με ικανή λιποδυστροφία. Αν σκεφτεί κανείς ότι η μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών, που αποζητούν αυξητική στήθους είναι αδύνατες, οι υποψήφιες γι΄ αυτή τη τεχνική είναι πολύ λίγες. Μένει επομένως να έχει αξία η λογική σε γυναίκες με μικρό στήθος, που κάνουν λιποαναρρόφηση να δηλώνουν: Γιατρέ μου μη το πετάξεις το λίπος, βάλλε μου το στο στήθος.

Κίνδυνοι κι επιπλοκές από την αυξητική στήθους με λιπομεταφορά

Η μόνη επιπλοκή στη μεταμόσχευση λίπους, λιπομεταφορά, είναι η δημιουργία κύστεων, λόγω της κακής κατανομής του λίπους κατά την έγχυση του κατά μήκος των τούνελ. Σημεία όπου το λίπος τοποθετήθηκε με μεγάλη ποσότητα, αδυνατεί  να επαναγγιωθεί με αποτέλεσμα τη δημιουργία κύστεως. Το μασάζ αμέσως μετά την τεχνική βοηθά να κατανεμηθεί και να ¨σκορπίσει¨ ισομερώς το μεταμοσχευθέν λίπος. Η ομοιόμορφη επίσης κατανομή του λίπους στο σύνολο του όγκου του στήθους είναι θέμα επιδεξιότητας του γιατρού στο να αποδώσει και ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Ολοκληρώνοντας θα λέγαμε ότι η μέθοδος αύξησης στήθους περιορίζεται  σε γυναίκες με μεγάλο πρόβλημα λιποδυστροφίας, ή σε γυναίκες, που το κύριο τους πρόβλημα είναι η λιποαναρρόφηση και παρεμπιπτόντως το μικρό στήθος. Οι επιπλοκές αφορούν μόνο τη δημιουργία κύστεων μερικές φορές ή την ανεπιτυχή κατανομή του λίπους ώστε να αποδοθεί το σωστό αισθητικό αποτέλεσμα. Μένει να καταλήξουμε ότι σαν απόλυτη ένδειξη η λιπομεταφορά στο στήθος είναι για την επανόρθωση μαστού μετά από ογκεκτομή, όπου χρειάζεται να συμπληρώσουμε όγκο στην αφαιρεθείσα περιοχή.

Σχόλια

Προσθήκη σχολίου

Your comment will be revised by the site if needed.