Καλέστε μας 210 3600413
EL

Λιποαναρρόφηση Κοιλιάς: Σε ποίες περιπτώσεις κρίνεται κατάλληλη;

Η λιποαναρρόφηση γενικότερα πέραν του ευεργετήματος να διορθώνει τη λιποδυστροφία, αφαιρώντας τα «ψωμάκια», αποδίδοντας ένα ομαλότερο και ομορφότερο σχήμα στο σώμα, αφήνει μια χαλάρωση στο δέρμα! Ο βαθμός της χαλάρωσης εξαρτάται από τον οργανισμό και τα γονίδια του καθενός αλλά και κυρίως από την ηλικία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία τόσο περισσότερη θα είναι η χαλάρωση του δέρματος, ειδικότερα μετά από μία λιποαναρρόφηση κοιλιάς.  Επίσης άλλες περιοχές του σώματος παρουσιάζουν μεγαλύτερη χαλάρωση μετά την λιποαναρρόφηση και άλλες μικρότερη , αφήνοντας θετική αισθητική εικόνα συγκρινόμενη με τη προεγχειρητική.  Η αισθητική αποκατάσταση κάθε περιοχής θα πρέπει να εκτιμάται προεγχειρητικά από τον πλαστικό χειρουργό ο οποίος με τις γνώσεις του και την εμπειρία του μπορεί να προτείνει τη κατάλληλη χειρουργική επέμβαση για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Λιποαναρρόφηση Κοιλιάς συνδυαστικά με Κοιλιοπλαστική!

Με βάση τα παραπάνω η λιποαναρρόφηση στη κοιλιά, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα όταν πρόκειται για νέο με τοπικό πάχος,  χωρίς προηγούμενες αυξομειώσεις βάρους,  ή προηγηθείσες  εγκυμοσύνες . Πιο συχνά όμως η λιποαναρρόφηση στη κοιλιά έχει αρνητικά αποτελέσματα! Προκαλεί χαλάρωση στο δέρμα, τη κύρια αιτία, που κανείς αποζητά την επέμβαση της κοιλιοπλαστικής.

Η τελική εκτίμηση θα πρέπει να είναι του πλαστικού χειρουργού ο οποίος με βάση την εμπειρία του θα μπορεί να θέσει τη σωστή διάγνωση του προβλήματος επιλέγοντας την κατάλληλη θεραπεία, την λιποαναρρόφηση μόνο, την κοιλιοπλαστική, ή το συνδυασμό αυτών.

Σε οριακές περιπτώσεις όπου η χαλάρωση είναι μικρή σε νέο «ασθενή» χωρίς προηγηθείσες εγκυμοσύνες ή αυξομειώσεις βάρους, η πρόταση να γίνει λιποαναρρόφηση αρχικά και κοιλιοπλαστική στο μέλλον στην περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος, θεωρούμε ότι είναι η ασφαλέστερη προσέγγιση. Και αυτό γιατί στη περίπτωση επιτυχίας με την απλή λιποαναρρόφηση , κερδίζεται η μετεγχειρητική τομή της κοιλιοπλαστικής, μιας βαρύτερης φυσικά επέμβασης από τη λιποαναρρόφηση.

Εναλλακτικές Λιποαναρρόφησης Κοιλιάς!

Στη παρούσα αναφορά μας το κύριο αρνητικό της λιποαναρρόφησης  είναι η χαλάρωση του δέρματος! Υπάρχουν βέβαια στην αγορά προτάσεις με ειδικές τεχνικές και μηχανήματα με laser ή ραδιοσυχνότητες, που τάχα προσφέρουν λιποαναρρόφηση με ταυτόχρονη σύσφιξη του δέρματος. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι  ή δεν προσφέρουν πραγματικά τίποτα σημαντικό, ή το κυριότερο έχουν σοβαρές επιπλοκές! Οι επιπλοκές μπορεί να κυμανθούν από απλή υπέρμετρη τήξη κατά τόπους του λίπους αφήνοντας εντυπώματα, μέχρι νέκρωση του υπερκείμενου δέρματος.

Όλες αυτές τις επιπλοκές είχαμε την δυνατότητα να τις δούμε από κοντά! Πολλά περιστατικά έφτασαν σε μας μετά από αποτυχημένες και επιπεπλεγμένες παρεμβάσεις σε ασθενείς, με τέτοια μηχανήματα, από άλλους παραπλανημένους χειρουργούς.

Συμπερασματικά μόνο σε νέους ασθενείς, που δεν έχουν χαλάρωση από προηγηθείσες εγκυμοσύνες ή αυξομειώσεις  βάρους, έχει ένδειξη η λιποαναρρόφηση στη κοιλιά. Η κλασσική λιποαναρρόφηση είναι η μόνη ασφαλής μέθοδος! Αντίθετα οι προτεινόμενες τεχνικές με laser ή RF ενέχουν κινδύνους με αβέβαια αποτελέσματα.

Σχόλια

Προσθήκη σχολίου

Your comment will be revised by the site if needed.